Funderar du på att installera bergvärmepumpar?

Bergvärmepumpar är en mycket bra uppfinning som vi ska installera i ditt hus. Några av våra grannar har också bestämt sig för att skaffa detta! När du tänker på att kyla en varm byggnad, tänker du förmodligen inte på bergvärmepumpar. Faktum är att ordet ”air conditioner” är troligen det första som kommer upp i ditt huvud. Om du inte är snål med slantarna vill säga för då kanske fönsterfläkt dyker upp.  Bergvärmepumpar kan både värma och kyla, och i vissa fall är den att föredra framför separata värme-och kylsystem. Det finns många fördelar med en värmepump, den är både energisnål och miljövänlig.

Att tänka på inför en installation

Något att tänka på för den som har tänkt installera bergvärme kommer nedan. Själva söker vi efter en sponsor till ett projekt där bergvärme i Stockholm kommer att behövas. Det kostar en del och vi behöver få in pengar. Just nu pågår insamlingar runt om i Stockholm. Här kommer lite att tänka på:

  • Du är skyldig att anmäla borrning till kommunen.
  • I vissa fall krävs det tillstång och i vissa fall krävs en värmeväxlare.
  • Avståndet bör vara minst 20 meter mellan två energibrunnar men detta är beroende av markens beskaffenhet och topografi.
  • Att skaffa bergvärme kostar mellan 120-130 000 kronor. Kolla runt och begär offerter.
  • Bergvärmepumpar

Anmälan inför borrning

Man är skyldig att anmäla borrning efter bergvärme till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. I en del fall krävs det tillstånd och vissa kommuner kräver en eller fler mellanvärmeväxlare. Detta är för att inte riskera att kemikalierna i värmesystemet ska kunna läcka ut till grundvattnet. Det är viktigt att vara noggrant påläst innan du installerar värmepumpen.

Installationer av bergvärmepumpar

Bergvärmepumpar är ganska stora och värmepumpen måste vara anpassad efter hushållets energianvändning. Det är inte säkert att husets radiatorer räcker till så kolla upp det noggrant innan du installerar värmepumpen.